Logo školy

Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce

Adresa: Ul. SNP č. 3, 953 42 Zlaté Moravce, IČO: 00160482

Zodpovedná osoba: Mgr. Viera Mihalková, viera.mihalkova@gjkzm.sk, 037/ 632 34 66

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje nachádzajúce sa v nasledovných záložkách: Základné informácie, Informácie o účele, Právo dotknutej osoby, Právo žiadať informácie, Záver.