Logo školy

Ochrana osobných údajov

Záver

Pre zaručenie zákonného spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, na zabezpečenie uplatnenia svojho práva zo strany dotknutej osoby, je potrebné aby dotknutá osoba bola hlavne a prioritne informovaná o:

  1. Právnom základe spracúvania jej osobných údajov
  2. O časovom intervale za ktorý sa budú jej osobné údaje spracúvať
  3. Aký je účel spracúvanie jej osobných údajov
  4. Kategórie príjemcov, ktorým sa budú je osobné údaje ďalej poskytovať