Aktivity v školskom roku 2008/2009

Škola trochu inak 2008 Škola – to sú predovšetkým žiaci a učitelia, ich každodenné stretnutia na vyučovacích hodinách, kde sa žiaci snažia vniknúť do tajov vedných disciplín ...viac