Anna Franková - odkaz dejín dnešku

Je medzinárodný vzdelávací projekt, vytvorený v Dome Anny Frankovej v holandskom Amsterdame. Od roku 1996 bol realizovaný prostredníctvom putovnej výstavy v mnohých krajinách sveta.

Výstavu reprezentuje 30 veľkoplošných panelov, ktoré zachytávajú tragický životný príbeh Anny Frankovej a jej rodiny, odohrávajúci sa na pozadí spoločenských a politických udalostí obdobia 2. svetovej vojny. Anna Franková - mladé židovské dievča - si svoje pocity, myšlienky, osud zapisovala do svojho denníka, ktorý bol po vojne vydaný jej otcom. Splnil tak prianie svojej dcéry, ktorá zahynula v koncentračnom tábore, že uverejní jej zápisky ako knihu. Odvtedy bol Denník Anny Frankovej preložený do viac ako 55 jazykov a na celom svete sa predalo viac ako 20 miliónov kníh.

Tento vzdelávací projekt bude v dňoch 2. 10. 2014 – 24. 10.2014 inštalovaný aj v priestoroch auly nášho gymnázia. Jedinečnosťou podujatia je fakt, že sprievodcami výstavy sú naši študenti, ktorí boli pre túto akciu školení pracovníkmi Nadácie Milana Šimečku.

Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutočnilo 2.10.2014. Tóny skladby Requiem v podaní nášho žiaka Alexandra Gajdoša a sprievodné slovo umocnili slávnostnú atmosféru. Úvodné texty prezentovali verše básnika Marcela Herca, rodáka z Kremnice, ktorý bol zastrelený fašistami v roku 1945 vo veku 19 rokov. Aj touto paralelou sme chceli ukázať súvislosti životov mladých ľudí.

Odborným garantom výstavy je Ing. Peter Leponi z Nadácie Milana Šimečka, pedagogickým garantom Mgr. E. Ujčíková. Výstava je realizovaná Nadáciou Milana Šimečku, s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Fotogaléria