Celoslovenská informatická súťaž iBobor 2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v dňoch 6. 11. 2017 a 7. 11. 2017 študenti našej školy zapojili do 11. ročníka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2017. Súťaže sa zúčastnilo 59 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách:

  • junior (45 žiakov – 1. a 2. ročník štvorročného štúdia a sexta osemročného štúdia),
  • senior (14 žiakov - 3. a 4. ročník štvorročného štúdia).

Cieľom súťaže je podporiť u študentov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Snaží sa u nich prehĺbiť záujem o informatiku, rozvíjať ich informatické zručnosti pri riešení praktických úloh s využitím IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa, ako aj v bežnom živote.

O súťaž je v našej škole každý rok veľký záujem, ale čo nás teší najviac, je okrem kvantitatívneho nárastu zapojených študentov aj rastúca kvalita ich vedomostí a zlepšujúce sa výsledky.

Najúspešnejší riešitelia:

Junior:

Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Samuel Valovič, sexta D 59,34 bodov, 98. percentil
Alex Jelínek, I. B 56,02 bodov, 97. percentil
Šimon Kováč, II. A 56,02 bodov, 97. percentil
Juraj Kováč, II. B 53,36 bodov, 94. percentil
Tomáš Trubáčik, I. B 53,35 bodov, 94. percentil
Matúš Vaňo, II. A 52,34 bodov, 94. percentil
Ján Benčať, I. A 52,02 bodov, 94. percentil
Andrej Brunclík, I. A 50,69 bodov, 92. percentil
Angelika Obertová, II. B 50,69 bodov, 92. percentil
Adam Herda, I. B 50,34 bodov, 91. percentil

Senior:

Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
Alexander Gajdoš, IV. B 68,34 bodov, 96. percentil
Šimon Gajdoš, III. B 65,00 bodov, 93. percentil
Adrian Bartoš, III. B 64,34 bodov, 93. percentil
Jana Trubáčiková, III. B 61,67 bodov, 90. percentil
Peter Kňažík, III. A 54,35 bodov, 79. percentil
Dávid Košúth, III. A 52,67 bodov, 77. percentil
Anita Juríková, III. B 52,01 bodov, 74. percentil

Fotogaléria