Exkurzia Červený Kameň a jaskyňa Driny

Bola upršaná a studená streda 20.9.2017 a my, študenti tried II.A a II.B sme navštívili v rámci dejepisno-geografickej exkurzie jeden z najkrajších slovenských hradov Červený Kameň a jedinú sprístupnenú jaskyňu na západnom Slovensku – jaskyňu Driny.

Červený Kameň sa nachádza neďaleko Modry nad obcou Častá. Jeho história siaha do 13. storočia, neskôr ho kúpili a prestavali podnikatelia Fuggerovci a súčasnú podobu získal v druhej polovici 16. storočia, keď sa jeho majiteľmi stala rodina Pálffyovcov. Títo ho vlastnili až do roku 1945 a po tom, čo sa hrad stal majetkom štátu, bolo v ňom zriadené múzeum.

Pri vstupe do hradu nás privítala sympatická mladá sprievodkyňa, stručne nás oboznámila s históriou hradu a potom sme už prechádzali dvadsiatimi štyrmi bohato zariadenými miestnosťami. Obdivovali sme salóny, dámske i pánske spálne, jedáleň i rytierskou sálu, kde sme si prezreli inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie.

Keď sme z autobusu zakývali hradu na rozlúčku, zamierili sme si to smerom na Smolenice a po výstupe lesnou cestičkou sme sa ocitli pri vchode do jaskyne Driny. Pre návštevníkov je sprístupnených 450 metrov, interiér jaskyne pozostáva z úzkych puklinovitých chodieb. Jej podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň, pre ktorú sú typické záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády, náteky, pagodovité stalagmity a rôzne formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj sintrové jazierka, napĺňané presakujúcou atmosférickou vodou. Nad hlavami nám poletovali netopiere a ako nám vysvetlila sprievodkyňa, nachádza sa ich tu až 11 druhov.

Potom už len nástup do autobusu a späť domov. Mnohí z nás navštívili tieto miesta po prvý raz a zhodli sme sa na tom, že na Slovensku je množstvo zaujímavých lokalít, ktoré sa oplatí vidieť.

Fotogaléria