Filozofická olympiáda

V utorok, 14.11.2017, sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konal už 3. ročník celoslovenského kola Filozofickej olympiády. Našu školu reprezentovali študenti Vanesa Eliášová zo IV.B a Andrej Gregora zo IV.A triedy.

Úlohou našich študentov bolo vybrať si jednu z troch pripravených tém, a následne na ňu napísať filozofickú úvahu - esej. To, ako naši študenti poňali svoju vybranú tému zistíme 30. novembra, kedy sa dozvieme mená prvých 20 postupujúcich žiakov, ktorí sa so svojimi esejami dostali do druhého kola, kde už sa eseje píšu v anglickom jazyku.

Po dopísaní esejí bola žiakom ponúknutá možnosť prehliadky Univerzitnej knižnice a my sme ju s radosťou prijali. Boli sme milo prekvapení interiérom a vybavením tejto knižnice. Všetci účastníci dostali certifikát o absolvovaní olympiády a našim žiakom v nasledujúcich dňoch držíme palce.

Pozvánka na súťaž