Imatrikulácia 2017

Dňa 9.11.2017 sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov, ktoré zorganizovali šikovní žiaci 3. ročníka. Ako každý rok, aj tento tretiaci patrične privítali nových žiakov a pripravili ich na to, čo ich nasledujúce 4 roky čaká.

Témou tohtoročných imatrikulácii bolo kino, a tak sa aula nášho gymnázia zahalila do tmy. Tretiaci si dali záležať na každom detaile, aby dokonale vystihli túto tému. Pri vstupe každý dostal identifikačnú pásku, na stoloch bol pripravený popcorn a na stenách viseli veľké plagáty ako v skutočnom kine.

Pre nováčikov z prvého ročníka sme si pripravili neľahké, ale zato zábavné disciplíny. Súčasťou programu boli aj vtipné scénky a tančeky. A tancovali aj chalani! Žiaci tried I.A a I.B súťažili proti sebe a za každú z 11 disciplín mohla trieda získať 1 bod. Víťazom sa stali žiaci I.A triedy, ktorí získali väčší počet bodov a boli odmenení chutnou odmenou. Po programe nasledovala diskotéka, na ktorej sa okrem prvákov zabávali aj žiaci z iných tried.

Ďakujeme všetkým zúčastneným pedagógom a žiakom za skvelú atmosféru.

Martina Gutmanová III.B, Milota Švecová III.A

Fotogaléria