Krajské kolo 46. ročníka Geografickej olympiády

V piatok, 9. februára 2018, sa uskutočnilo v priestoroch našej školy, Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, krajské kolo 46. ročníka Geografickej olympiády. Súťažilo sa v 3 kategóriách: A, B a Z.

Našu školu reprezentovali v kategórii B žiaci z II.A a IV.A triedy štvorročného gymnázia. Z II.A triedy žiak Jakub Chrenko, písal prácu GO na tému Slovensko – Automobilový líder, umiestnil sa na veľmi peknom 1. mieste a postúpil do CK GO, ktoré sa uskutoční 23. – 25.3.2018 v Bratislave. Postupujúci do CK GO budú súťažiť o účasť do Medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v Kanade.

Ďalej našu školu reprezentoval žiak zo IV.A triedy Adam Švec, ktorý písal prácu GO na tému Rozvojové aspekty vybraného regiónu. Umiestnil sa na 3. mieste a bol úspešným riešiteľom KK GO.

Súťažiacim za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia ďakujeme a prajeme ďalšie úspechy v celoslovenskom kole ako i v ich ďalšej práci.

PaedDr. Viera Šedíková

Fotogaléria