Krajské kolo olympiády z ruského jazyka

sa konalo 16. februára 2018 sa v Gymnáziu v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovala žiačka III.A triedy Soňa Barborová, pre ktorú bola táto súťaž veľmi úspešná. Získala tretie miesto.

Olympiáda sa skladala z dvoch častí - písomnej a ústnej. Písomnú časť tvoril posluch, čítanie textu s porozumením a test o úspechoch a kultúre Ruska a Slovenska. Ústna časť sa skladala z troch kôl individuálnych konverzácií s komisiou - rozprávanie na tému príroda na Slovensku, opis troch obrazov od známych ruských maliarov a beseda s komisiou a všetkými súťažiacimi tejto kategórie, ktorá bola zameraná na najznámejšie slovenské a ruské mestá.

Žiačke ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k úspechu.

Fotogaléria