Literárny salón Trnava

Vyhodnotenie tejto celoslovenskej literárnej súťaže sa uskutočnilo 25. 10. 2017 v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Kristína Komárová zo IV.A triedy si prevzala za svoju básnickú tvorbu Čestné uznanie.

Na fotografii je s členom odbornej poroty, literárnym vedcom Radoslavom Matejovom.

Fotogaléria