Mikuláš

6. decembra 2017 sme aj v našej škole privítali Mikuláša. Atmosféra bola od rána výborná. Mikuláš spolu s anjelmi a čertmi navštívili každú triedu. Profesorov upozornil, aby nezabudli, že na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa. Študenti sa nehanbili a za to, že zaspievali alebo zarecitovali básničku, dostali sladkú odmenu. Ani naši učitelia neobišli naprázdno. Mikuláš a jeho pomocníci rozdávali nielen sladké dobroty ale i dobrú náladu.

Tento zvláštny deň bol venovaný všetkým študentom, profesorom a zamestnancom školy Žiackou školskou radou.

Akcia sa mohla uskutočniť vďaka finančnému príspevku Rady rodičov.

Daniela Kmeťová I.B

Fotogaléria