O cenu Slovenského učeného tovarišstva

Celoslovenská literárna súťaž, ktorú organizuje Knižnica J. Fándlyho v Trnave v spolupráci s MO Matice slovenskej, bola veľmi úspešná pre naše literárne talenty. V kategórii próza získala 3. miesto Emma Lacová z II. A triedy a v poézii si odniesla za svoju tvorbu Čestné uznanie Kristína Komárová zo IV. A triedy.

Obe dievčatá počas celého štúdia svojím talentom, prácou, aktivitami nesú výraznú výpovednú hodnotu o sebe, ale aj o našej škole, Gymnáziu Janka Kráľa. Patrím im poďakovanie a prianie všetkého dobrého v ďalších životných krokoch.

Fotogaléria