Ohliadnutie v čase: Hľadáme stopy Rímskej ríše na našom území

Žiaci I.A sa zapojili do eTwinningového projektu, na ktorom budú pracovať so strednými školami v Taliansku, Grécku a Turecku. Projekt spája vyučovanie dejepisu s cudzím jazykom. Jeho cieľom je oboznámiť študentov zahraničných škôl s miestami na Slovensku, kde Rímska ríša zanechala svoje stopy a zároveň naši žiaci spoznajú vplyv Rimanov na kultúru ďalších krajín.

Prvou aktivitou, ktorú sme v rámci projektu zrealizovali, bola návšteva žiakov v antickej Gerulate v Rusovciach. Múzeum síce nie je veľké, ale výklad bol natoľko podrobný, že bolo jasné, že Rusovce vykopávkami stále žijú. Z prehliadky sme si urobili videozáznam a fotografie, ktoré ostatným spolužiakom odprezentujeme na hodine dejepisu. S našimi zahraničnými partnermi sa o svoje dojmy podelíme cez twinspace.

Fotogaléria