Predvianočná literárna žatva

Kristínu Komárovú zo IV.A triedy poznáme ako výbornú študentku, skvelého človeka, ale aj ako výnimočný básnický talent. V tomto školskom roku boli jej básne ocenené už na dvoch celoslovenských literárnych súťažiach. V súťaži Literárny salón Trnava získala čestné uznanie a v Literárnej Senici Laca Novomeského 3. miesto. Porotkyňa Dana Podracká charakterizovala jej básnické videnie sveta týmito slovami: „Básne Kristíny Komárovej sú napísané s úprimnou originalitou. S obrazmi pracuje bez vyumelkovanosti, čím dosahuje intenzitu pôsobenia myšlienky, ktorou nás chce osloviť. Originálne parafrázuje známy výrok, že láska je chémia. V básnickej skratke hľadá koncentráciu života i smrti v chloride draselnom (nepotravinárska soľ) a chloride sodnom (jedlá soľ). Uvedomuje si, že vždy je nad ňou, medzi ľuďmi i v nás niečo nadprirodzené, nadľudské oko, ktoré o nás vie.“

Veľmi zaujímavo zneli aj slová Kristíny, ktoré boli čítané pri vyhlasovaní výsledkov a odovzdávaní cien: „Dnes sa málo hovorí o netuctovej pravde, akoby sa všetko zahaľovalo akýmsi závojom. Bielym aby bolo niečo krajšie, čistejšie, presvedčivejšie alebo čiernym, aby bolo niečo celkom schované, utajené z hľadiska medziľudských vzťahov, verejného života, politiky.“

Sme veľmi radi, že máme aj mladší literárny talent, Emmu Lacovú z II.A triedy, ktorej sa darilo v celoslovenskej literárnej súťaži Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. Jej krátke prozaické útvary boli hodnotené 1. miestom.

Obom dievčatám patrí gratulácia a úprimné poďakovanie za reprezentáciu školy.

Ukážky z tvorby autoriek si môžete prečítať na internetovej stránke školy, v časti Predmetová komisia SJL.

Fotogaléria