Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - logo

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.“

„Skrytý“ svet internetu

Piatok, 13. október 2017, bol trochu neobyčajný. Naši žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu s názvom „Čo o mne vieš?“ Autentické a bezprostredné rozprávanie nadporučíka Mgr. Branislava Koncového, člena Ozbrojených síl SR, bolo tematicky zamerané na riziká správania mladých ľudí na sociálnych sieťach.

Hovoril o trestno-právnej zodpovednosti za ohováranie a klamstvá o pedagógoch, o spolužiakoch, teda o kyberkriminalite, o rizikách spojených s krádežou identity, o trestno-právnej zodpovednosti v rámci činnosti žiakov na sociálnych sieťach. Zdôraznil fakt, že veková hranica tejto zodpovednosti je 14 rokov, teda študenti strednej školy sú plne zodpovední za svoje správanie. V jeho rozprávaní zarezonovala aj informácia, že vo virtuálnom svete sa všetko ukladá, nič sa nestratí, a preto by sme si mali uvedomovať riziká správania v tejto oblasti.

Samozrejme, zaznela aj hudba. Piesne: Nedá sa ujsť, V piatok podvečer a ďalšie doplnili rozprávanie, dali žiakom možnosť vnímať túto problematiku aj prostredníctvom hudby. Spevákom bol Marcel Dragúň, finalista SuperStar, líder kapely NeverBack. Aj názov kapely je cesta pre mladých...

Fotogaléria