Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v predmetových olympiádach

Účasť žiakov Gymnázia Janka Kráľa v krajských a celoštátnych kolách v predmetových olympiádach bola v tomto školskom roku mimoriadne úspešná. Ukázalo sa, že poctivá a systematická príprava na súťaže prináša výborné umiestnenia.

Vo februári 2018 sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach krajské kolo 46. ročníka Geografickej olympiády. Našu školu reprezentoval v kategórii B žiak z II.A triedy Jakub Chrenko. Písal prácu na tému Slovensko – Automobilový líder, umiestnil sa na veľmi peknom 1. mieste a postúpil do celoštátneho kola Geografickej olympiády v Bratislave, kde sa stal úspešným riešiteľom. V krajskom kole nás reprezentoval aj žiak zo IV.A triedy Adam Švec. Umiestnil sa na 3. mieste a bol úspešným riešiteľom krajského kola Geografickej olympiády.

V priebehu februára sa konali olympiády v anglickom a v ruskom jazyku. Spojená katolícka škola v Nitre organizovala krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Náš maturant Marko Čepec zo IV.B triedy vo veľkej konkurencii obsadil vynikajúce 2. miesto v kategórii 2B. V krajskom kole Olympiády z ruského jazyka našu školu reprezentovala žiačka III.A triedy Soňa Barborová, pre ktorú bola táto súťaž veľmi úspešná. Získala 3. miesto.

V marci sme mali zastúpenie v krajskom kole Biologickej olympiády. V posterovej časti tejto súťaže našu školu úspešne reprezentovala v kategórii A Nikola Ondrejmišková z III.B triedy, získala 2. miesto s prácou Izolácia alkaloidu teínu z čaju. V kategórii B súťažila Emília Beniačiková zo VI.D triedy. S prácou Minerálne pramene v zlatomoravskom regióne získala výborné 1. miesto. Obidve dievčatá postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave v dňoch 18. – 20. 4. 2018. Emília Beniačiková získala v celoštátnom kole výborné 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola. V teoreticko-praktickej časti v kategórii B nás reprezentoval Lukáš Halabuk z I.B triedy, ktorý sa stal úspešným riešiteľom krajského kola.

V tomto školskom roku sa nám darilo aj v dejepisných a matematických súťažiach. V krajskom kole 10. ročníka Dejepisnej olympiády naše gymnázium reprezentovala v kategórii B Jana Dudášová, žiačka III.B triedy. Vypracovala odbornú prácu, v ktorej sa venovala Politickej kariére tekovského župana Martina Mičuru. Obsadila vynikajúce 2. miesto a postúpila do celoštátneho kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo začiatkom mája 2018 v kongresovom centre SAV v Smoleniciach. V konečnom poradí obsadila 8. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády.

V predmetových olympiádach sa nestratili ani naši prváci. Reprezentovali nás v krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii C. Žiaci Jozef Kraus a Tomáš Trubáčik z I.B triedy sa stali úspešnými riešiteľmi.

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Kráľa vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým pedagógom za prípravu žiakov na súťaže a žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy.

Text: Mgr. Jana Magdolenová

Foto: RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Fotogaléria