Vianočná besiedka

Adventné dni sú spojené s očakávaním vianočných sviatkov. Utorkový podvečer, 19. 12. 2017, boli tieto chvíle výnimočnejšie, lebo naši žiaci predviedli svojim rodičom, starým rodičom a priateľom svoj talent, vedomosti, umelecké cítenie. Počuli sme poetické slová nielen v rodnom jazyku, ale aj v ruštine a nemčine. Tichá noc a ďalšie krásne melódie zneli tiež aj v cudzích jazykoch. Vystúpenie vybraných členov folklórneho súboru Inovec bolo zážitkom pre všetky zmysly aj dušu divákov.

Poďakovanie patrí pedagógom, ktorí so žiakmi program pripravili, a skvelým študentom, ktorí prezentovali svoje vlohy, schopnosti aj zodpovednosť.

Fotogaléria