Volejbalový (deblový) turnaj dvojíc

Pokračovaním športových podujatí k Európskemu týždňu športu ako iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe prebiehal na našej škole v piatok 22.9.2017 volejbalový deblový turnaj.

Priestory novej telocvične aj starej telocvične opäť dostali zabrať množstvom smečov, podaní, ulievok... Výnimočnosťou volejbalového podujatia je fakt, že zašportovať si prišli nielen súčasní ale aj bývalí žiaci našej školy. Turnaj prebiehal od 12:30 do 16:00 a počas tohto času mohli volejbalisti vyzvať na zápas ľubovoľné družstvo. Z našich žiakov sa najlepšie darilo družstvu zo IV.A Gregora, Kováč, ktorí vyhrali všetky štyri odohrané zápasy pomerom setov 8:0.

Hlavnou témou kampane Európskeho týždňa športu ostáva „#BeActive“, ktorá nabáda Európanov k pravidelnej pohybovej aktivite, má viesť k vytvoreniu podmienok a príležitostí na každodenné športové aktivity.

Športovú aktivitu organizačne zastrešovala Mgr. Viera Mihalková.

Fotogaléria