Aerobikový maratón

Be active pokračoval na našej škole v aerobikovom maratóne dňa 24.10.2018. Po veľkej prestávke bolo 75 chlapcov aj dievčat nastúpených v dobrej nálade, boli plní očakávania, čo prinesie trojhodinové cvičenie v rytme hudby.

Aerobikový maratón otvorila pani riaditeľka RNDr. Renáta Kunová PhD. Cvičiacich žiakov povzbudila k výborným športovým výkonom.

Predcvičovala naša šikovná druháčka Viki Dubcová, ktorá sa v minulom školskom roku dostala až na Celoslovenské kolo do Košíc. Tanečné rytmy vystriedali posiľňovačky s pani profesorkou Minárovou.

Všetci zúčastnení sú víťazmi, lebo vydržali tri vyučovacie hodiny cvičiť v rytme hudby a predcvičovateliek. Ďakujeme za výbornú športovú atmosféru a hodiny dobrej nálady, ktorú pohyb prináša, za vyplavené endorfíny a prepotené tričká.

Fotogaléria