Agrofilm Nitra

Exkurzia sa začala 4.10.2018 stretnutím našej II.B triedy s triednou učiteľkou Mgr. Ľudmilou Minárovou na autobusovej zastávke v Zlatých Moravciach. Autobusom sme sa dopravili do Nitry. Naším cieľom bola aula Univerzity Konštantína Filozofa. Agrofilm sa začal slávnostným otvorením. Po ňom sme si vypočuli a pozreli prezentáciu na tému Znečistenie pôd v Európe. V prezentácii sme sa dozvedeli, aké škodlivé prvky sa nachádzajú v pôde, akým spôsobom sa do nej dostali, aké percentuálne zastúpenie majú jednotlivé prvky, či ako sa ich dá zbaviť. Po prezentácií sme si mohli pozrieť 7 filmov. Ich témou bola genetická modifikácia potravín, životný cyklus Alceda (Rybárik), vyrábanie syra alebo vysádzanie stromov v Tatrách. Pred odchodom autobusu sme ešte stihli navštíviť obchodné centrum Mlyny.

Michal Hudec II.B

Fotogaléria