Atletika – kráľovná všetkých športov

Na mestskom štadióne v Zlatých Moravciach sa dňa 17. apríla 2019 uskutočnili Majstrovstvá atletiky stredných škôl. Naši gymnazisti preukázali vynikajúce športové schopnosti, o čom svedčia zisk neuveriteľných 21 medailí.

Prvé miesta a postup do krajského kola získali:
Chlapci beh:
100m - 1. Ondrej Sládek 3.A
200m - 1. Andrej Klikáč 1.B
400m - 1. Simon Kruľák 2.B
800m - 1. Simon Kruľák 2.B
3000m - 1. Aaron Belmenen 1.B
Dievčatá beh:
100m - 1. Angelika Obertová 3.B
400m - 1. Klára Orbanová 2.A
Dievčatá vrh guľou:
1. Miroslava Halásová 2.A

Druhé miesta získali:
Chlapci beh:
800m - 2. Lukáš Penzeš 1.B
3000m - 2. Juraj Šabo 2.A
Chlapci skok do diaľky:
2. Peter Kňažík 4.A
Dievčatá beh:
100m - 2. Vanesa Čapová 1.B
200m - 2. Angelika Obertová 3. B
400m - 2. Barbora Nemčeková 1.B
1500m - 2. E. Barteková VII.D

Naše tretie miesta získali:
Chlapci beh:
100m - 3. Andrej Klikáč 1.B
Chlapci skok do diaľky:
3. Juraj Šabo 2.A
Dievčatá beh:
200m - 3. Vanesa Čapová 1.B
400m - 3. Viktória Récka 1.B
800m - 3. Daniela Kmeťová 2.B
1500m - 3. Kristína Šabová 1.B

Všetkým našim atlétom ďakujem za vzornú reprezentáciu školy a prajem veľa športových a osobných úspechov.

Ľ. Minárová

Fotogaléria