Celoštátne kolo dejepisnej olympiády

„Dejiny sú svedkami času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti“, povedal raz najväčší rímsky rečník Marcus Tullius Cicero.

Pravdivosť tohto výroku sa snažil dokázať náš žiak Dominik Magdolen z I. A triedy, ktorý sa v dňoch 2.- 4. mája 2019 zúčastnil Celoštátneho kola dejepisnej olympiády v Trenčianskych Tepliciach. Olympiáda prebiehala v Domove zboru slovenských učiteľov.

V kategóriách A, B, C, D spolu súťažilo 48 študentov z celého Slovenska. Hlavná časť súťaže prebiehala v piatok 3. 5. 2019. Najprv sa písal test, v ktorom boli zadania z národných aj svetových dejín od antiky až po najnovšie dejiny. Táto časť vyžaduje od žiaka výbornú orientáciu v tejto problematike. Druhou, rovnako náročnou časťou, bola obhajoba práce. Dominik súťažil v kategórii B a vo svojej práci sa venoval „Hradu Hrušov a pánom z Topoľčianok“.

Súčasťou trojdňovej olympiády bola aj prehliadka Trenčianskych Teplíc, návšteva Trenčianskeho hradu. Vďaka súťaži sa spoznal s mnohými talentovanými mladými ľuďmi a získal cenné skúsenosti, ktoré určite ešte mnohokrát zužitkuje.

Dominik vo veľkej konkurencii získal pekné 7. miesto a stal sa úspešným riešiteľom dejepisnej olympiády.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia.

Fotogaléria