Drogový pes

Dňa 5.12.2018 sa na Gymnáziu Janka Kráľa uskutočnil celoslovenský projekt – Drogový pes - realizovaný v spolupráci s Odborom poriadkovej polície OR PZ v Nitre. Cieľom projektu je eliminácia drog a ich distribúcie. Vo vybraných triedach pán nadporučík Juraj Paulovič poskytol študentom gymnázia informácie z oblasti kynológie a o výcviku služobných psov. Následne policajti vykonali kontroly pomocou služobného psa cvičeného na vyhľadávanie drog a iných omamných látok, potom nasledovali ukážky práce drogového psa. Belgický ovčiak (Angela) práve úspešne urobil skúšky a naša škola bola jeho prvá skúsenosť v reálnom živote. Možno konštatovať, že svoju prvú akciu zvládol na výbornú aj vďaka vedeniu a trpezlivej práci skúseného psovoda Miroslava Boleca.