Ekonomická olympiáda

Ekonómia, narábanie s financiami a teda peniaze ako také nás sprevádzajú už od narodenia. Finančná gramotnosť je teda miera, do akej rozumieme nielen peniazom, ale aj menám, úrokom, pôžičkám, hypotékam a ďalším produktom finančného trhu.

Vysoká úroveň finančnej gramotnosti je úmerná finančnej samostatnosti. Tak ako žiaci nadaní na dejepis sa stretávajú na dejepisných olympiádach, tak aj 2. ročník Ekonomickej olympiády spojil tých finančne gramotných.

Školské kolo, v ktorom sa zúčastnilo 310 žiakov z Nitrianskeho kraja, malo aj dvoch úspešných riešiteľov z nášho gymnázia, a to Zuzanu Balážovú a Andreja Stopku. Krajské kolo sa konalo 4.2.2019 na Ekonomickej fakulte SPU v Nitre, kde po krátkej prednáške o tradíciách a bilancii olympiády sa konal samotný test.

Test pozostával zo štyroch častí, ktoré mali zmerať úroveň vedomostí v oblasti ekonómie. Prvá časť bola zameraná na teóriu a nasledujúce tri časti boli otvorené úlohy, kde sme museli skombinovať kritické myslenie s kreativitou. V marcovom vyhodnotení očakávame dobré výsledky.

Zuzana Balážová, Andrej Stopka IV.A

Fotogaléria