Etwinning project – Time Capsule

Od začiatku tohto školského roka sme sa my, žiaci VII. D, pod vedením profesorky anglického jazyka Mgr. Holecovej zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania komunikácie v cudzom jazyku.

Počas posledných mesiacov sme mali hodiny angličtiny spestrené o netradičné vyučovacie metódy. V rámci vyučovacích hodín, počas ktorých sme získavali vedomosti, sme realizovali projekt medzinárodného partnerstva škôl eTwinning pod názvom Time Capsule. V tomto projekte sme mali vytvoriť a odprezentovať časovú kapsulu typickú pre našu krajinu. Do tejto kapsule sme dali drevenú misku s lyžičkou, malý kolovrátok, džbány či nejakú slovenskú literatúru. Táto téma však nebola jediná, pracovali sme aj na časových kapsulách zo sveta ale aj moderných technológií. Okrem časových kapsúl sme predstavili študentom z Turecka, Francúzska, či Poľska sviatky našej krajiny a oni nám zase opísali ich oslavovanie Halloweenu.

Pri opisoch tradícií v našej krajine medzi partnerskými školami nielen rozvíjame svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, ale aj nadväzujeme nové priateľstvá z rôznych kútov sveta. Uvidíme, ako bude spolupráca pokračovať a tešíme sa na ďalšiu výmenu informácií s týmito zahraničnými študentmi.

Laura Kozolková