Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Tento školský rok Gymnázium Janka Kráľa organizovalo už 5. ročník jazykovej súťaže „Brána jazykov otvorená“ pre žiakov základných škôl pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Priestory novej telocvične privítali 20. 9. 2018 žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ nášho okresu a potešila nás aj účasť dvoch nováčikov v súťaži, žiakov základných škôl z Vrábel a Levíc.

Už pri vstupe do telocvične si každý musel všimnúť ten jazykový babylon. Najskôr si žiaci prezreli nástenku s netradičnými medzinárodnými receptami, potom ich zaujala projekcia fotiek z minulých ročníkov. Pohľady účastníkov boli najviac zamerané na stoly s úlohami, no predovšetkým na výsledkovú tabuľu. Žiaci riešili úlohy formulované hravou formou (priraďovanie, vyfarbovanie, riešenia krížovky, špirálovitého textu, znakov), ale tieto preverili nielen ich jazykové zručnosti, ale aj postreh a rýchlosť, jazykový odhad a tímovú spoluprácu v skupine. Mohli si pomáhať slovníkmi, Wheel-kolieskami, mapami, obrázkami, kockami. Súťažné družstvá prechádzali všetkými 26 stanovišťami. Výsledné hodnotenie bolo určené aj odrátaním 8 najhorších čiastkových hodnotení. Najlepšie výsledky teda získali družstvá s najvyššími čiastkovými umiestneniami. Bolo zaujímavé sledovať súťaživosť žiakov, zmysel pre tímovú prácu, veď stres bol v tejto súťaži iba pozitívnym faktorom. Pedagógovia, ktorí sprevádzali svojich žiakov na túto akciu, mali skvelú príležitosť na neformálnu výmenu skúseností.

Pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečili bývalí i súčasní žiaci, tiež Mestský úrad Zlaté Moravce a gymnázium. Aj takáto maličkosť prispela k priateľskej atmosfére a k budovanou pozitívnej klímy na našej škole.

Ak zhodnotíme predchádzajúce ročníky, víťazmi sa dvakrát stali družstvá z Cirkevnej základnej školy sv. don Bosca v Zlatých Moravciach, jedenkrát zo ZŠ Mojmírova zo Zlatých Moraviec a jedenkrát zo ZŠ Tlmače. Členovia víťazných družstiev sú už našimi žiakmi a stávajú sa hodnotiteľmi úloh, čiže prechádzajú druhou úrovňou a máme už aj pani učiteľky anglického jazyka, naše absolventky, ktoré predstavujú tretiu úroveň, keď sa vracajú k nám na gymnázium už so svojimi žiakmi. Tieto maličkosti sú tou morálnou odmenou pre organizátorov tohto projektu. Pozitívom tohtoročnej súťaže bola aj prítomnosť atašé ruského veľvyslanectva Eleny Epishiny, ktorá priniesla vecné ceny pre jednotlivé družstvá a zúčastnila sa vyhodnotenia súťaže.

Výsledky 5. ročníka:

 • Víťazné družstvo: PALACE (ZŠ sv. Michala Levice) v zložení Tóthová, Horňáková, Hriňová,
 • 2. miesto s rovnakým počtom bodov: THE BUBBLES zo ZŠ Mojmírova (Blažiová, Hubocký, Sýkora) a PRIBINÁCI 2 zo ZŠ Pribinova (Gajdošíková, Jehlár, Vician).

Všetky družstvá sa mohli tešiť z hodnotných cien, venovaných sponzormi. Okrem toho boli v tombole vylosovaní 3 žiaci, ktorí vyhrali knihy. Vyhodnotená a ocenená bola aj pani učiteľka víťazného družstva.

Hlavný organizačný tím tvorili Mgr. Viera Mihalková, Mgr. Alena Rakovská a Mgr. Elena Ujčíková. K realizácii tohto podujatia ale prispeli takmer všetci pedagógovia gymnázia. Naši žiaci z II.A, II.B a VII.D triedy pracovali na stanovištiach, zapisovali priebežné výsledky, boli veľmi aktívnou súčasťou celého podujatia. Bez spolupráce učiteľov, žiakov a vedenia školy by sa nám takéto stretnutie nepodarilo realizovať.

Vedenie školy vyjadruje poďakovanie všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto súťaže.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom:

 • Mestský úrad Zlaté Moravce,
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,
 • Albion Books,
 • Oxico,
 • Klett,
 • Štátny pedagogický ústav Bratislava,
 • Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR,
 • Institut Français,
 • Goethe Institut.
Fotogaléria