iBobor 2018

V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 študenti našej školy zapojili do 12. ročníka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2018. Súťaže sa zúčastnilo 62 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách:

  • junior (46 žiakov – 1. a 2. ročník štvorročného štúdia),
  • senior (16 žiakov - 3. a 4. ročník štvorročného štúdia a septima osemročného štúdia).

Cieľom súťaže je podporiť u študentov záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Snaží sa u nich prehĺbiť záujem o informatiku, rozvíjať ich informatické zručnosti pri riešení praktických úloh s využitím IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa, ako aj v bežnom živote.

Je potešujúce, že s rastúcim záujmom o súťaž medzi žiakmi školy, rastie aj kvalita ich výsledkov.

Úspešní riešitelia:

Kategória Junior::

Meno, priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
Tomáš Trubáčik II.B 77,00 bodov, 99. percentil
Šimon Strieška II.B 73,34 bodov, 97. percentil
Radoslav Šindler I.A 73,34 bodov, 97. percentil
Ondrej Kováč I.B 69,34 bodov, 95. percentil
Šimon Kéry II.B 65,34 bodov, 91. percentil
Veronika Vasilová I.B 64,01 bodov, 90. percentil
Aaron Belmenen I.B 62,34 bodov, 86. percentil
Adam Herda II.B 61,67 bodov, 86. percentil
Ján Dodok I.A 61,34 bodov, 85. percentil
Adam Fajna I.B 61,01 bodov, 85. percentil
Adela Kramárová II.A 60,01 bodov, 84. percentil
Mário Ďuráč II.B 60,01 bodov, 84. percentil
Andrej Brunclík II.A 57,35 bodov, 81. percentil
Paulína Mládeková I.B 56,01 bodov, 78. percentil
Natália Solčianska I.B 54,01 bodov, 75. percentil
Lukáš Halabuk II.B 52,02 bodov, 73. percentil
Denis Hudec I.A 52,02 bodov, 73. percentil
Samuel Vlach I.A 52,02 bodov, 73. percentil
Samuel Beňo II.B 52,02 bodov, 73. percentil
Kristína Šabová I.B 50,69 bodov, 70. percentil
Jakub Bánsky II.A 50,69 bodov, 70. percentil
Jakub Bartek I.B 50,67 bodov, 68. percentil

Kategória Senior:

Meno, priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok
Jana Trubáčiková IV.B 71,00 bodov, 97. percentil
Lenka Šubová VII.D 60,00 bodov, 87. percentil
Jozef Lauko III.A 59,34 bodov, 87. percentil
Matúš Vaňo III.A 55,34 bodov, 82. percentil
Šimon Kováč III.A 54,01 bodov, 80. percentil
Adrián Bartoš IV.B 51,00 bodov, 76. percentil

Fotogaléria