Imatrikulácia prvákov

Každoročne v kolektíve gymnazistov GJK vítame nových žiakov – prvákov. Ani tento rok nebol výnimkou a dňa 8. novembra 2018 sa konala imatrikulačná slávnosť v réžii žiakov tretieho a siedmeho ročníka.

Témou tohtoročných imatrikulačiek bola „Cesta okolo sveta“, a tak sa naša aula premenila na GJK airport a následne na samotné lietadlo. Cestujúcim prvákom sme počas dňa odovzdali letenky, z ktorých sa dozvedeli, do akej krajiny majú namierené. V každej krajine ich čakali rôzne úlohy: ochutnávali špeciality našej gymnaziálnej leteckej spoločnosti, tancovali na hudbu typickú pre ich destináciu, alebo si vyskúšali bežné veci, ako napríklad vyšľahanie snehu a zistili, že to nie je také jednoduché, ako sa zdá. Samozrejme, v prípade odmietnutia disciplíny prvákov čakal trest a tých, ktorým sa darilo, čakala zase sladká odmena. Hlavný program sme ukončili prísahou, ale tiež aj smiechom z rôznych tanečných kreácií. Nasledovala diskotéka, na ktorej sa zabávali nielen prváci, ale aj žiaci iných tried.

Ďakujeme prvákom a všetkým zúčastneným pedagógom za účasť a vytvorenie skvelej atmosféry.

Fotogaléria