Krajské kolo geografickej olympiády

Dňa 8.2.2019 k nám zavítal 66 stredoškolákov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorých zaujal predmet geografia na krajské kolo geografickej olympiády. Súťaž prebiehala v troch kategóriách - kat. A, kat. B a kat. Z. Najskôr všetci zúčastnení písali test. Ďalej žiaci v kat. A, kat. B prezentovali svoju prácu.

Testy a obhajoby pozorne opravili a vypočuli si členky komisie – vyučujúce z UKF Nitra z Katedry geografie a regionálneho rozvoja.

Pani predsedníčky doc. RNDr. A. Dubcová, CSc. na záver zhodnotila práce žiakov a vyhlásila výsledky:

Kat. A

  • 1. miesto: M. Béber – Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
  • 2. miesto: A. Schwarzová – Gymnázium Topoľčany
  • 3. miesto: L. Hašková - Gymnázium Levice

Kat. B

  • 1. miesto: T. Šimúnek – Gymnázium Šurany
  • 2. miesto: H. Forgáčová – Gymnázium Levice
  • 3. miesto: J. Chrenko - Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce

Kat. Z

  • 1. miesto: M. Béber – Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
  • 2. miesto: D. Sliacky – Gymnázium, Golianova Nitra
  • 3. miesto: F. Oravec - Gymnázium Topoľčany

Víťazom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole v Bratislave.