Maturitné skúšky 2019

Počas týždňa od 20. 5. 2019 do 23. 5. 2019 sa na našej škole konala ÚFIČ MS. Maturitný týždeň otvorili príhovorom k pedagógom predsedníčka maturitnej komisie Mgr. B. Mihálková z Gymnázia Vincenta de Paul z Levíc a riaditeľka školy RNDr. R. Kunová, PhD. Obidve zdôraznili hodnotu vzdelania, a spoločne zaželali členom maturitných komisií pokojnú tvorivú pracovnú atmosféru počas celého týždňa a potom sa už maturitné komisie rozišli do učební, kde na nich čakali prví adepti na skúšku dospelosti.

V tomto školskom roku maturovalo na našej škole 55 žiakov, ktorí maturovali zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, matematiky, informatiky, biológie, chémie, fyziky, občianskej náuky, dejepisu, ruského jazyka. Po štyroch dňoch náročných skúšok triedni učitelia Mgr. Magdolenová a Mgr. Kováčová odovzdali novým abiturientom gymnázia maturitné vysvedčenia.

Prajeme všetkým absolventom gymnázia šťastný vstup do pomyselnej dospelosti, úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysokú školu a veríme, že vedomosti nadobudnuté v našej škole budú pre všetkých oporným pilierom v živote.

“Cieľom vzdelania je posúvanie hraníc našich vedomostí a rozširovanie pravdy.”
– John F. Kennedy

Fotogaléria