Metodický miniseminár pre učiteľov angličtiny

Dňa 15.10.2018 sa na pôde Gymnázia Janka Kráľa konal metodický miniseminár pre učiteľov angličtiny zo základných a stredných škôl. Prednášajúca Mgr. Gabriela Hroššová, ktorá je ELT konzultantkou pre firmu Oxford University Press, si pripravila na seminár témy z rôznych oblastí vyučovania jazyka, zamerala sa najmä na aktivity s počúvaním, aktivity s písaním a ako pracovať so žiakmi s poruchami učenia. Vo veľmi príjemnej atmosfére si osvojilo nové poznatky 19 zúčastnených učiteľov zo základných, aj zo stredných škôl.