Naši prírodovedci

Dňa 21.3. 2019 sme sa zúčastnili krajského kola Biologickej olympiády v Nitre. Po príchode do budovy, v ktorej sa konalo krajské kolo, sme začali pociťovať miernu trému.

V tomto školskom roku malo naše gymnázium na biologickej olympiáde početné zastúpenie. Reprezentovali nás: v teoreticko – praktickej časti Miroslava Halásová II. A a Lukáš Halabuk II. B, v posterovej časti Valentína Bugárová I. B a Andrea Káčerová I. B. Z tejto štvorice najúspešnejšou sa stala Andrea Káčerová z I. B, v posterovej časti skončila na krásnom 3. mieste. Miroslava Halásová obsadila 9. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou, Lukáš Halabuk obsadil 14. miesto a tiež sa stal úspešným riešiteľom biologickej olympiády.

Po vypracovaní úloh sme si pochutili na výbornom obede, ktorý sme si po náročných výkonoch určite zaslúžili. Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy v predmetových olympiádach.

V. Bugárová, I. B