Netradičná hodina občianskej náuky

Hodina občianskej náuky sa odohráva zvyčajne v triede, ale niektorí žiaci z III. A a z III. B mali možnosť stráviť ju netradične v priestoroch kaviarne v Leviciach. Zúčastnili sme sa diskusného podujatia a workshopu – Vedecká čajovňa, ktorý sa konal pod záštitou Helsinského výboru pre ľudské práva a Academie Istropolitana Nova, v rámci projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Témy, o ktorých sa diskutovalo, boli venované problematike demokratickej kultúry.

Na podujatí sme získali množstvo nových informácií, poznatkov a skúseností, ktoré zúročíme a využijeme pri našom ďalšom štúdiu.