Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 17. januára 2019 sa na našej škole konal 29. ročník okresného kola olympiády v nemeckom jazyku. Súťaž prebiehala v dvoch častiach – písomnej a ústnej. V písomnej časti si žiaci preverili jazykové kompetencie v počúvaní s porozumením, v čítaní s porozumením a v používaní jazyka. V ústnej časti žiaci komunikovali v nemeckom jazyku.

V kategórii 2A zvíťazil Adam Kanyicska, žiak I. A triedy, v kategórii 2B zvíťazila Laura Kozolková, žiačka VII. D triedy. Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Mgr. Alena Končalová