Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo - prebehla na našej škole 23.11.2018. Hoci mnohí tvrdia, že nemecký jazyk je veľmi náročný, v tomto školskom roku sme mali zastúpenie v vo všetkých troch kategóriách.

Najviac žiakov súťažilo v kategórii 2A. Po úspešnom zvládnutí všetkých jazykových oblastí nás bude v okresnom kole reprezentovať z prvého miesta Adam Kanyicska (1.A) a z druhého miesta Šimon Kozolka (1.A). V kategórii 2B postúpila do okresného kola Laura Kozolková (VII.D). Z našich germanofónov v kategórii 2C sa najlepšie darilo Petrovi Orbánovi (1.A), ktorý postupuje priamo do krajského kola.

Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za účasť a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole súťaže.

Mgr. Viera Mihalková