Pomáhame pomáhať

V spoločnosti je veľa sociálnych skupín, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Jednou z foriem pomoci sú finančné zbierky. Študenti nášho gymnázia sa v tomto školskom roku zapojili do organizovania troch zbierok.

21.9. 2018 sme pomáhali v projekte Biela pastelka, ktorý organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a vyzbierali sme 615,34 Eur.

Liga proti rakovine každoročne organizuje zbierku Deň narcisov. 15.5. naši študenti vyzbierali v uliciach mesta 1149,88 Eur.

Cieľom zbierky Deň úsmevu je upozorniť verejnosť na problematiku detí z detských domovov a vyzbierať prostriedky, ktoré budú použité na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre tieto deti. Naše študentky vyzbierali v tejto zbierke 143,16 Eur.

V galérii si môžete pozrieť fotografie našich dobrovoľníkov a v budúcom školskom roku sa môžete zapojiť aj vy.

Mgr. A. Rakovská a Žiacka školská rada

Fotogaléria