Poznávací zájazd Holandsko-Veľká Británia

V dňoch 30.4.-6.5. organizujme pre študentov poznávací zájazd. Informácie a záväznú prihlášku nájdete v prílohe. Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení zálohy je potrebné odovzdať v kabinete na prízemí Mgr. Rakovskej alebo Mgr. Taligovej.