Prehliadka krojov v Mestskom stredisku kultúry a športu

Dňa 21.11.2018 sme my, žiaci VII.D, navštívili budovu MSKŠ, aby sme si spoločne prezreli výstavu Kozárovských krojov. V ten istý deň sa naša škola zapojila do Týždňa slovenského folklóru, kedy študenti mohli prísť oblečení v kroji alebo svoje oblečenie okrášlili nejakým ľudovým prvkom. Do múzea sme prišli tematicky oblečení a ladili sme s predmetmi výstavy.

Slovenské kroje pre nás dnes predstavujú veľké kultúrne bohatstvo, pretože zachytávajú naše tradície a predstavujú tak akýsi tradičný symbol Slovenska. V minulosti práve kroje odlišovali od seba jednotlivé spoločenské vrstvy. Každý región mal svoj osobitý ľudový odev, vďaka ktorému ste mohli poľahky uhádnuť odkiaľ človek pochádza, z akých majetkových pomerov, či dokonca akého je vierovyznania. Kroje, ktoré sme mali možnosť vidieť pochádzali z dediny Kozárovce. Okrem nich sme si mohli prezrieť aj rôznofarebné čepce, či hodvábne ručníky. Krásnu dominantu expozície jednoznačne tvorila svadobná parta z roku 1906.

Na záver chceme poďakovať Mgr. Minárovej, ktorá s nami túto výstavu navštívila.

Autor: E. Beniačiková, VII.D

Fotogaléria