Science Roadshow

Roadshow Mladých vedcov po školách Slovenska pokračovala v apríli v Nitrianskom kraji. Anna Zahoranová z Ústavu polymérov SAV, Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV a Matúš Balogh z Fyzikálneho ústavu SAV vyučovali hodiny fyziky, geografie a chémie.

Žiaci tried I.A,B, III.A,B, VII.D našej školy sa dozvedeli viac o hydrogéloch, mapových aplikáciách, ale aj radiácii či rádioterapii.

Prednášky lektorov SAV našim študentom vysvetlili význam vedeckého poznávania pre rôzne spoločenské odvetvia, ale aj osvetlili cestu, ktorá môže mladého talentovaného gymnazistu priviesť k vedeckému bádaniu.

A čo na vedu hovorí náš humorista Milan Lasica:
„Pekne ste to povedali. Tak ľudsky. Prosto. Aby tomu porozumel aj kandidát vied.“
Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-vede/

Mgr. Debnár

Fotogaléria