Slávnostné ukončenie školského roku 2018/2019

Naša historická aula nás každoročne víta na začiatku školského roka a tiež púšťa na letný oddych, na prázdniny.

Tento školský rok sme sa rozlúčili 28.6.2019 a slávnostnú akadémiu otvorila žiačka Barbora Muchová II. A s básňou od Janka Kráľa Pieseň bez mena.

Riaditeľka školy, RNDr. R. Kunová, PhD., vo svojom príhovore zhodnotila školské aj mimoškolské úspechy našich žiakov, súčasne odovzdala Cenu riaditeľky školy Š. Kérymu z II.B za mimoškolské aktivity a úspešnú reprezentáciu školy v Olympiáde z anglického jazyka, za aktívnu účasť v súťaži Jazykový kvet (krajské a celoslovenské kolo) v dvoch kategóriách – vlastná tvorba poézia, próza a v kategórii dráma, za prezentáciu environmentálneho projektu na pôde OSN vo Viedni v rámci projektu Agenda 2030 realizovaného Iuventou Bratislava. Svoje žurnalistické nádeje si Šimon preverí na Letnej žurnalistickej škole Karla Havlíčka Borovského v Kraji Vysočina v ČR.

Cenu prof. Koreca osobne odovzdala jeho manželka, MUDr. Korecová a prihovorila sa k študentom. Pedagogická rada tajným hlasovaním rozhodla, že tento školský rok Cenu prof. Koreca získavajú Milota Švecová a Adam Podoba zo IV.A triedy.

Záver patril bratom Šimonovi a Ondrejovi Kováčovcom, ktorí sa s nami a so školským rokom rozlúčili piesňou od skupiny Queen We Are The Champions.

Fotogaléria