Športový deň na GJK

sme si užili 30. mája 2019. Začali sme hneď ráno o 8.00 hod. nástupom v našej veľkej telocvični. Po úvodných pokynoch a rozdelení do družstiev sme si vylosovali poradie zápasov a medzitriedne turnaje vo futbale a vo volejbale mohli začať. Nasledovali individuálne herné kombinácie, ktoré sa striedali s obrannými či útočnými akciami. Spolužiaci sa navzájom povzbudzovali k ešte lepším športovým výkonom. A ako to celé dopadlo?

Futbalový medzitriedny turnaj: 1. miesto I.B chlapci, 2. miesto II.B chlapci, 3. miesto II.A chlapci, 4. miesto I.A chlapci, 5. miesto III.B chlapci, 6. miesto III.A, 7. miesto I.B dievčatá, 8. miesto VII.D dievčatá.

Volejbalový medzitriedny turnaj: 1. miesto I.B trieda, 2. miesto II.A trieda, 3. miesto II.A, 4. miesto I.A, 5. miesto II.B, 6. miesto III.A.

Víťazom medzitriednych turnajov srdečne blahoželáme a prajeme veľa športových a osobných úspechov.

Fotogaléria