Študentský mixový volejbalový turnaj

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sme 16.11.2018 usporiadali mixový volejbalový turnaj. Nadviazali sme tým na dlhoročnú tradíciu volejbalových turnajov.

Naša veľká telocvičňa umožňuje hrať súbežne na dvoch ihriskách a tak si mohli v priebehu dopoludnia proti sebe zahrať hráči piatich družstiev. Naše pozvanie prijala SOŠ obchodu a služieb a Obchodná akadémia. Žiaci volejbalového krúžku na našej škole sa rozdelili do troch družstiev.

Na ihrisku museli byť počas zápasu traja žiaci a tri žiačky. Ako sa neskôr ukázalo, najsilnejšie družstvá súperili na ihrisku hneď v prvom zápase. Po prvom prehratom sete sa hráči a hráčky skoncentrovali na hru a po vyhratom sete nasledoval rozhodujúci. Tretí set lepšie vyšiel Obchodnej akadémii. V konečnom poradí si GJK 1 odnieslo 2. miesto. Na prvom mieste sa umiestnila Obchodná akadémia.

Naši žiaci podali pekné volejbalové výkony, spolupracovali na príprave, rozhodovaní zápasov a po ukončení turnaja pokračovali v hre v rámci volejbalového krúžku.

Fotogaléria