Súťaž družstiev prvej pomoci mladých

Dňa 30. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Súťaže družstiev prvej pomoci mladých, ktorá sa konala v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Členovia zdravotníckeho krúžku sa rozdelili do dvoch tímov podľa tried. Cieľom súťaže bolo riešenie modelových situácii, kedy netreba podľahnúť stresu, ale správne podať prvú pomoc.

Autonehoda neplnoletých, krvácanie, infarkt a podobné život ohrozujúce stavy otestovali naše znalosti a zručnosti. Naši tretiaci sa umiestnili na štvrtom mieste, teda stále v prvej polovici. Druháci, hoci prvý krát, ale súťaž statočne zvládli a umiestnili sa na 6. mieste z celkového počtu 9 družstiev.

Z modelových situácii sme sa veľa naučili a určite nové vedomosti využijeme v budúcom ročníku, na ktorý sa už teraz tešíme.

Fotogaléria