Súťaž Mladý Európan

Dňa 13.4. 2019 sa traja žiaci III.A triedy zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan, konajúcej sa v Nitrianskom Agroinštitúte. Súťaž mala tri kolá. V prvom kole sa písal test, v ktorom boli rôzne otázky týkajúce sa politiky, ekonomiky, kultúry. V druhom kole mali študenti čo najrýchlejšie vylúštiť tajničku. Do tretieho finálového kola postúpili po sčítaní bodov prvé tri družstvá.

Bohužiaľ, naše družstvo tesne nepostúpilo, ale študenti nadobudli o Európskej únii veľa nových vedomostí, ktoré v budúcnosti určite využijú. Tiež si uvedomili, že je dôležité zúčastňovať sa na verejnom živote, vedieť o EÚ čo najviac a vyjadriť to aj svojou účasťou na blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu.

Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.