IT akadémia - logo

Vzdelávanie učiteľov GJK

Naša škola je partnerom v národnom projekte IT AKADÉMIA. V rámci projektu v mesiacoch január až marec 2019 sú organizované kurzy zamerané na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti.

Kurzy prebiehajú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na jednotlivých katedrách podľa zamerania.

Názov kurzu: Výučba biológie/chémie/matematiky/fyziky/geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti.

Meno vyučujúceho Predmet
Mgr. Ľudmila Minárová Biológia
Mgr. Jozefína Kováčová Chémia
Mgr. Peter Černo Fyzika
Mgr. Ľuboš Debnár Fyzika
PaedDr. Viera Šedíková Geografia
RNDr. Renáta Kunová, PhD. Matematika
RNDr. Klement Chren Informatika kurz ECDL
Mgr. Peter Gahér Informatika kurz ECDL

Vyučujúci končia vzdelávanie vypracovaním zadaní a ppt prezentáciou.

Bližšie informácie na stránke: https://vzdelavanie.itakademia.sk/