Aktivity v školskom roku 2019/2020

Šikovní športovci z GJK v Zlatých Moravciach Pohár: 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019 Nitriansky kraj. Diplom: Okresný úrad Nitra, Odbor školstva udeľuje diplom Gymnáziu Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce za 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019 Nitriansky kraj. V Nitre 11.9.2019, Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru Školský rok 2018/19 priniesol nášmu gymnáziu krásne ocenenie 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v Nitrianskom kraji. Na 1. mieste skončila Spojená škola, Stredná športová škola Nitra s počtom bodov 433, na 2. mieste Gymnázium Andreja Vrábla Levice s počtom bodov 316 a na 3. mieste naše Gymnázium Janka Kráľa s počtom bodov 314 ...viac
 
Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Celkový pohľad na súťažiacich pri súťažných stoloch Šiesty ročník úspešnej a inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal 26. 9. 2019 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v priestoroch novej telocvične GJK. Po roku sme opäť privítali žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ zlatomoravského okresu, ale aj žiakov ZŠ z Tlmáč, Vrábľov a Levíc ...viac
 
Erasmus+ otvoril bránu jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Ice-breaking, prvé stretnutie študentov v aule gymnázia „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov projektu, do ktorého sa zapojilo Gymnázium J. Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva ...viac
 
Exkurzia do NR SR Pohľad do prázdnej rokovacej sály NR SR Dňa 1. 10. 2019 sa triedy IV. A, IV. B a VIII. D zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Po príchode pred budovu NR SR sme sa presunuli do priestorov vestibulu parlamentu. Tu sme museli absolvovať povinnú bezpečnostnú kontrolu a po nej nás privítal pán Adamišin ...viac
 
ETwinning - Európsky Deň Jazykov – European Day of Languages Náhľad na certifikát k projektu European Day of Languages Aj v novom školskom roku sa Gymnázium Janka Kráľa zapojilo do mnohých partnerských programov. Aj my, žiaci II.A triedy, sme pod vedením profesorky anglického jazyka Mgr. Holecovej zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning ...viac
 
Exkurzia Banská Bystrica – Nemecká Spoločná fotografia žiakov III.A a III.B pri pamätníku v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici Vo štvrtok 29. augusta 2019 sme si pripomenuli 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Išlo o ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny proti okupácii nemeckej armády na slovenskom území ...viac
 
BE ACTIVE v školskom roku 2019/20 Pohľad na žiakov cvičiacich aerobik v telocvični školy Národné športové centrum bolo opäť menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom 5. ročníka Európskeho týždňa športu. Jeho úlohou je koordinovať aktivity v mesiaci september. Ich cieľom je motivovať slovenskú mládež k aktívnej účasti na športových podujatiach ...viac
 
Začiatok školského roka 2019/20 Pohľad na pedagógov a žiakov v aule školy Nový školský rok 2019/20 sme začali v aule nášho gymnázia študentskou hymnou Gaudeamus igitur. Slávnostnú akadémiu otvorila krátkym príhovorom predsedníčka Žiackej školskej rady Viktória Dubcová. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. ...viac