Aktivity v školskom roku 2019/2020

Majstrovstvá okresu stredných škôl v stolnom tenise Mgr. Minárová a dievčatá, ktoré sa umiestnili na 2. mieste v Majstrovstvách okresu v stolnom tenise s pohárom a diplomom V priestoroch CVČ sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise. 26.11.2019 súperili medzi sebou dievčatá zo stredných škôl zlatomoravského okresu a umiestnili sa nasledovne: 1. miesto OA, 2. miesto GJK, 3. miesto SOŠOaS ...viac
 
Expert GENIALITY SHOW Žiaci počas riešenia úloh v školskej jedálni Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa konala dňa 28. 11. 2019. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je ...viac
 
Naše florbalistky na krajskom kole v Nitre Spoločná fotografia dievčat v dresoch a s florbalovými hokejkami 21. november 2019 bol pre naše dievčatá smutným dátumom. Po úvodnom rozlosovaní sme sa dostali do ťažšej skupiny spolu s Levicami, Komárnom a s minuloročným víťazom Topoľčanmi ...viac
 
Záložka do knihy spája slovenské školy - 8. ročník Spoločná fotografia žiakov I.A s vytvorenými záložkami na chodbe školy Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu ...viac
 
Spoznajme sa navzájom - Infodeň Dňa 25.11.2019 sme sa my, študentky gymnázia, Veronika Horvátová a Diana Valkovičová v sprievode našej pani riaditeľky – RNDr. Renáty Kunovej, PhD. a pani profesoriek Mgr. Holecovej a Mgr. Mihalkovej - zúčastnili konferencie pod názvom "Spoznajme sa navzájom" ...viac
S Miroslavom Piusom na tému Nežná revolúcia Žiaci prvého ročníka na besede s M. Piusom v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach Dňa 27. 11. 2019 sme si my, študenti 1. ročníka, pripomenuli udalosti spojené so 17. novembrom 1989 prednáškou v Mestskej knižnici v Zlatých Moravciach. Pripravil si ju pre nás pán Miroslav Pius, ktorý sa počas štúdia aktívne zapojil do boja „za socializmus s ľudskou tvárou“ ...viac
 
Volejbalový turnaj pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu Spoločná fotografia víťazného družstva GJK a riaditeľky školy Deň boja za slobodu a demokraciu sme 18.11.2019 oslávili na našej škole športom. Počas zápasov v novej telocvični nášho gymnázia si svoje sily zmeralo šesť družstiev na dvoch ihriskách. Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev prebehol v príjemnej športovej atmosfére ...viac
 
Trestno-právna zodpovednosť Mgr. Debnár víta členku policajného zboru Mgr. Matejovú v učebni školy V dnešnom svete sa mladí ľudia čoraz častejšie stretávajú s nebezpečenstvami novodobého sveta. Snáď najviac diskutovanou témou sú drogy, ich ponuka a skorá závislosť spôsobená ich užívaním. Práve preto sa dňa 21.11.2019 uskutočnila beseda určená pre žiakov tretieho ročníka ...viac
 
20.11. sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku Účastníci školského kola OAJ sediaci v učebni V kategórii 2A (žiaci prvých a druhých ročníkov) súťažilo 13 žiakov a do finále postúpili piati. Výsledky kategórie 2A: ...viac
 
iBobor 2019 Žiaci riešia úlohy v kategórii Junior súťaže iBobor v učebni informatiky V dňoch 12.11.2019 a 14.11.2019 sa študenti našej školy zapojili do 13. ročníka medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2019. Súťaže sa zúčastnilo 63 študentov. Súťažili v dvoch kategóriách: junior (37 žiakov – 1. a 2. ročník štvorročného štúdia), senior (26 žiakov - 3. a 4. ročník štvorročného štúdia a oktáva osemročného štúdia). ...viac
 
Hospitačný pobyt v Bavorsku Spoločná fotografia vedenia školy na gymnáziu Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid v bavorskom mestečku Wiesentheid a hospitujúcich učiteliek nemeckého jazyka Bavorské Ministerstvo pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie poskytuje vybraným učiteľom nemeckého jazyka na základných a stredných školách možnosť hospitačných pobytov na nemeckej škole s cieľom ďalšieho vzdelávania. Nomináciu učiteľov uskutočňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ...viac
 
Projekt je zmena Spoločná fotografia pedagógov a žiakov, ktorí sa zúčastnili školenia Projekt je zmena My, študentky gymnázia, Diana Valkovičová a Veronika Horvátová sme sa pod vedením pani profesorky Holecovej zúčastnili v rámci projektu Škola bez nenávisti neformálneho vzdelávania pod názvom Projekt je zmena ...viac
 
AEROBIK – krajské kolo stredných škôl v Nitre Mgr. Minárová a žiaci z GJK, ktorí sa zúčastnili súťaže Spojená športová škola v Nitre privítala 13.11.2019 na svojej pôde 67 žiačok a žiakov stredných škôl v Krajskom kole v aerobiku. Hodinu Zumby vystriedala hodina Power jogy a záver patril dance aerobiku, ktorý sa najviac páčil našim študentom ...viac
 
Nežná revolúcia očami historika PhDr. Tomáša Černáka, PhD. PhDr. Tomáš Černák, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prednáša žiakom gymnázia na tému Nežná revolúcia v učebni školy 30. výročie Nežnej revolúcie sme si pripomenuli 11. novembra 2019, keď si pre žiakov III. A, III. B a seminaristov z dejepisu pripravil prednášku PhDr. Tomáš Černák, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje na Katedre slovenských dejín a venuje sa politickým dejinám na Slovensku po februári 1948 ...viac
 
GJK - organizátor OK vo florbale dievčat stredných škôl Spoločná fotografia družstva dievčat GJK vo florbale s diplomom a pohárom za 1. miesto Gymnázium Janka Kráľa aj v tomto školskom roku 2019/2020 organizovalo Okresné kolo vo florbale dievčat stredných škôl. V našej novej telocvični sme privítali súperky z Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy obchodu a služieb ...viac
 
Exkurzia - Katedra cestovného ruchu v Nitre Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti ...viac
Exkurzia - GAUDEAMUS SLOVAKIA 2019 Dňa 5.11.2019 sa triedy IV. A, IV. B a VIII. D zúčastnili exkurzie GAUDEAMUS SLOVAKIA 2019 v Nitre. Veľtrh Gaudeamus má tradíciu a pre nás študentov je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o budúcom štúdiu ...viac
Majstrovstvá okresu vo florbale chlapcov Spoločná fotografia družstva chlapcov s pohárom za 2. miesto na Majstrovstvách okresu vo florbale Naše družstvo GJK v zložení: Tomáš Trubáčik, Dominik Herda, Bohumír Šabík, Marek Brenkus, Mário Kuťka, Mário Jančo, Alex Jelínek, Simon Kruľák, Jakub Bartek, Dávid Jurík, Lukáš Fajna, Samuel Ferenc, Šimon Kozolka, Ján Benčať, Pavol Škvarek sa zúčastnili 29. 11. 2019 Majstrovstiev okresu vo florbale ...viac
 
Exkurzia – ZOO Zlín Spoločná fotografia v areáli ZOO Zlín: Mgr. Gáliková, Mgr. Rakovská, žiaci II.A a žiaci 3. ročníka, ktorí navštevujú seminár z biológie Dňa 17.10.2019 sa trieda II.A spolu s niekoľkými seminaristami z biológie z tretieho ročníka zúčastnila exkurzie do zoologickej záhrady v meste Zlín. Keďže nás čakala dlhá cesta, pred školskou bránou sme sa stretli skôr ako zvyčajne, ale ani ranné šero nepokazilo našu dobrú náladu. Ako plynul čas a kilometre, vystriedalo ho slnečné popoludnie a my sme dorazili do cieľa ...viac
 
Futsal – sme majstrami zlatomoravského okresu Spoločná fotografia na ihrisku: Mgr. Minárová a družstvo chlapcov vo futsale, ktoré získalo 1. miesto na majstrovstvách okresu Naše gymnázium sa zúčastnilo 22.10.2019 Majstrovstiev okresu vo futsale chlapcov. Víťazné družstvo tvorili: kapitán Simon Kruľák a hráči: Marek Brenkus, Alex Jelínek, Oliver Valko, Lukáš Penzeš, Mário Kuťka, Šimon Kozolka, Andrej Klikáč, Bohumír Šabík, Kristián Hlavatý, Dávid Jurík ...viac
 
Bedminton - okresné kolá stredných škôl Spoločná fotografia dievčat - Miroslava Halásová, Klára Orbanová, Daniela Kmeťová s diplomom za 2. miesto v okresnom kole bedmintonu stredných škôl Študentky Miroslava Halásová, Klára Orbanová, Daniela Kmeťová predviedli svoje vynikajúce športové schopnosti 17.10. 2019. Skončili na krásnom 2. mieste. Jediným súperom, ktorého nezdolali, bola Obchodná akadémia ...viac
 
Mne sa to nemôže stať Jozef Čulák a žiaci rozdelení do skupín počas komunikačného workshopu V rámci projektu Škola bez nenávisti dňa 21.10.2019 mali žiaci štvrtého ročníka možnosť zúčastniť sa na náučnej besede s názvom „Mne sa to nemôže stať“. Ide o preventívny program, ktorý sa každoročne pripravuje v našej škole a aj tento krát bol hlavným prednášajúcim člen mestskej polície, pán Jozef Čulák ...viac
 
Poznávací zájazd: Brusel – Londýn Spoločná fotografia pedagógov a žiakov gymnázia pri Royal Palace of Brussels V podvečer dňa 9.10. 2019 sa naša početná skupina zišla pred Gymnáziom, kde na nás už čakal autobus pripravený na dlhú cestu priamo do srdca Britských ostrovov – Londýna. Plní entuziazmu sme nasadli do vozidla, ktoré nám malo byť domovom na ďalších 15 hodín ...viac
 
Jesenné aranžovanie Hotové tekvicové postavičky v učebni Jeseň – čas prípravy prírody na oddych, ale ešte predtým príroda poskytuje množstvo nezabudnuteľných zážitkov - rozdávanie darov, ktorými napĺňame košíky, lístie mení svoj šat, slnko bojuje s oblakmi, „babie leto“ prináša posledné slnkom zaliate dni. Čaro jesene vedia oceniť hlavne deti ...viac
 
Exkurzia do Banskej Štiavnice a Štiavnických Bani Žiaci v areáli botanickej záhrady Strednej odbornej školy lesníckej Stretávame sa v sychravom, nehostinnom počasí, čo nás neodrádza od spoločnej exkurzie. Je to naša prvá spoločná akcia a očakávame nové zážitky a poznatky. Cesta ubieha a už nás víta starobylé mesto s množstvom zaujímavých objektov Banská Štiavnica ...viac
 
Pamätný koncert pri príležitosti 80. výročia založenia Scholy cantorum Pred osemdesiatimi rokmi v roku 1939 vznikol na našom gymnáziu spevácky zbor Schola cantorum pod vedením prof. Júliusa Podhorného. Posledné vystúpenie zboru bolo v roku 1983, keď prof. Podhorný odišiel do dôchodku. Pri tejto príležitosti zorganizovali bývalí členovia zboru 11. 10. 2019 výchovný koncert pre žiakov gymnázia ...viac
Ťapákovci v Divadle Jána Palárika Žiaci 2. ročníka pred historickou budovou Divadla Jána Palárika v Trnave V stredu 9. októbra 2019 sme sa my, žiaci druhého ročníka, zúčastnili divadelného predstavenia Ťapákovci v Divadle Jána Palárika v Trnave. Naša exkurzia za kultúrou začala o ôsmej hodine rannej, keď sme v 43-člennej zostave nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol do Trnavy ...viac
 
Majstrovstvá okresu a kraja v cezpoľnom behu Dievčatá na stupni víťazov na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu s pohármi a diplomami za prvé, druhé a tretie miesto. Na  1. mieste skončili dievčatá z GJK - Klára Orbanová, Ema Jelínková, Krístína Šabová. Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu mali pre nás cenu zlata. V kategórii stredných škôl sa žiačky umiestnili na 1. mieste a v kategórii jednotlivcov obsadili Klára Orbanová 2. miesto, Ema Jelínková 3. miesto a Krístína Šabová 5. miesto ...viac
 
Šikovní športovci z GJK v Zlatých Moravciach Pohár: 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019 Nitriansky kraj. Diplom: Okresný úrad Nitra, Odbor školstva udeľuje diplom Gymnáziu Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce za 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v školskom roku 2018/2019 Nitriansky kraj. V Nitre 11.9.2019, Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru Školský rok 2018/19 priniesol nášmu gymnáziu krásne ocenenie 3. miesto v školských športových súťažiach žiakov stredných škôl v Nitrianskom kraji. Na 1. mieste skončila Spojená škola, Stredná športová škola Nitra s počtom bodov 433, na 2. mieste Gymnázium Andreja Vrábla Levice s počtom bodov 316 a na 3. mieste naše Gymnázium Janka Kráľa s počtom bodov 314 ...viac
 
Európsky deň jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Celkový pohľad na súťažiacich pri súťažných stoloch Šiesty ročník úspešnej a inšpiratívnej jazykovej súťaže sa konal 26. 9. 2019 pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v priestoroch novej telocvične GJK. Po roku sme opäť privítali žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ zlatomoravského okresu, ale aj žiakov ZŠ z Tlmáč, Vrábľov a Levíc ...viac
 
Erasmus+ otvoril bránu jazykov na Gymnáziu Janka Kráľa Ice-breaking, prvé stretnutie študentov v aule gymnázia „Motivovaním žiakov prekračujeme hranice - spolupráca Rakúska a Slovenska“ je názov projektu, do ktorého sa zapojilo Gymnázium J. Kráľa a partnerská škola HLW Tulln z Rakúska. Cieľom projektu je používanie inovatívnych postupov pri jazykovom vzdelávaní, v oblasti digitalizácie, sociálnej komunikácie, ako aj spoznávanie hodnôt Európskeho kultúrneho dedičstva ...viac
 
Exkurzia do NR SR Pohľad do prázdnej rokovacej sály NR SR Dňa 1. 10. 2019 sa triedy IV. A, IV. B a VIII. D zúčastnili exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky. Po príchode pred budovu NR SR sme sa presunuli do priestorov vestibulu parlamentu. Tu sme museli absolvovať povinnú bezpečnostnú kontrolu a po nej nás privítal pán Adamišin ...viac
 
ETwinning - Európsky Deň Jazykov – European Day of Languages Náhľad na certifikát k projektu European Day of Languages Aj v novom školskom roku sa Gymnázium Janka Kráľa zapojilo do mnohých partnerských programov. Aj my, žiaci II.A triedy, sme pod vedením profesorky anglického jazyka Mgr. Holecovej zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning ...viac
 
Exkurzia Banská Bystrica – Nemecká Spoločná fotografia žiakov III.A a III.B pri pamätníku v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici Vo štvrtok 29. augusta 2019 sme si pripomenuli 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Išlo o ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny proti okupácii nemeckej armády na slovenskom území ...viac
 
BE ACTIVE v školskom roku 2019/20 Pohľad na žiakov cvičiacich aerobik v telocvični školy Národné športové centrum bolo opäť menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom 5. ročníka Európskeho týždňa športu. Jeho úlohou je koordinovať aktivity v mesiaci september. Ich cieľom je motivovať slovenskú mládež k aktívnej účasti na športových podujatiach ...viac
 
Začiatok školského roka 2019/20 Pohľad na pedagógov a žiakov v aule školy Nový školský rok 2019/20 sme začali v aule nášho gymnázia študentskou hymnou Gaudeamus igitur. Slávnostnú akadémiu otvorila krátkym príhovorom predsedníčka Žiackej školskej rady Viktória Dubcová. Slávnostný prejav predniesla riaditeľka školy RNDr. Renáta Kunová, PhD. ...viac