Logá sponzorov: Nadácia ekopolis, Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Biodiverzita do škôl

Projekt Biodiverzita do škôl podporuje na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov.

Na realizáciu projektu získala naša škola finančný grant od Stredoslovenskej a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a od spoločnosti Veolia.

Aj keď jar tohto školského roka bola iná ako po minulé roky, príroda nespí a naše aktivity naplánované v projekte sme si starostlivo pripravovali na realizáciu. Hneď po otvorení vonkajších záhradkárstiev sme navštívili záhradkárstvo Weigela vo Vieske nad Žitavou, kde nám poradili pri výbere ovocných stromov a kríkov na výsadbu našich záhonov. Nakúpili sme v sume 192€ jablone, ríbezle, egreše, maliny a čučoriedky, jahody ba zlákal nás aj stredomorský figovník. 6. apríla 2020 sme zorganizovali malú skupinu učiteľov a za pomoci pána Juríka sme pripravili a vysadili dva záhony a ovocné stromy. Nainštalovali sme aj nádobu na odber dažďovej vody. Zakúpili sme drevený odpadový kôš (158,40€).

V máji sa zapojili aj študenti 3.B triedy, ktorí nám prišli pomôcť s prípravou paletového sedenia. Palety najskôr obrúsili, nalakovali a na jeseň ich na použijeme na vytvorenie oddychovej zóny v areáli školy (101,65€ + 165,29€ ). V spolupráci s rodičmi sme pripravili aj dva zvýšené záhony – drevené debničky v sume 360€ na bylinky. Záhony pred hlavným vstupom do školy sme vysadili rôznymi trvalkami a ich okolie pokryli kôrou (294,47€). Pred školou máme aj novú Catalpu, ktorá svojimi kvetmi skrášľuje areál.

Na jeseň nás čakajú ďalšie práce okolo našich záhonov, oddychovej zóny. Už veľmi sa tešíme na vylepšené a krajšie prostredie školy.

Vedenie školy vyslovuje veľké poďakovanie všetkým učiteľom a žiakom II.A a III.B o starostlivosť o nové záhony.

RNDr. Renáta Kunová, PhD.

Fotogaléria