ETwinning - Európsky Deň Jazykov – European Day of Languages

Aj v novom školskom roku sa Gymnázium Janka Kráľa zapojilo do mnohých partnerských programov. Aj my, žiaci II.A triedy, sme pod vedením profesorky anglického jazyka Mgr. Holecovej zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania komunikácie v cudzom jazyku.

Tento program sa realizuje na platforme, ktorá je v dnešnej dobe mnohým ľuďom najbližšia – na Internete. Školy, ktoré sú do eTwinningu zapojené, získavajú jedinečnú príležitosť vyskúšať si spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami z iných krajín Európy. Môžu spolu komunikovať, zdieľať skúsenosti, alebo pripravovať projekty. Program tým podporuje rozvoj moderných informačných a komunikačných technológii. Naša škola tento rok spolupracovala hneď s niekoľkými zahraničnými partermi:
Lycée professionnel Antoine a Lycée Condorcet - Francúzsko,
CJD Christophorusschule Rügen - Nemecko,
Seminarul Teologic Ortodox, Sfântul Ioan Gură de Aur - Rumunsko,
IIS "Don L. Milani" - Taliansko,
LEPL Kutaisi N0 13 Public School - Gruzínsko,
Velyka Krucha School – Ukraina.

Avšak každá spolupráca sa musí začať vzájomným predstavením sa. Prostredníctvom eTwinningu bolo zoznámenie veľmi jednoduché a zábavné. Účastníci programu vložili do svojej zložky materiály – rôzne zaujímavé prezentácie, videá a fotky o ich škole a krajine. Ostatní partneri tak mali možnosť pohodlne sa k nim dostať a prezrieť si ich.

My sme si pre našich „zahraničných kolegov“ pripravili poznávací kvíz o Slovensku. Študenti si tak mohli interaktívnou formou vyskúšať, čo všetko (ne)vedia o našom štáte a určite sa dozvedeli mnohé, nielen všeobecné zaujímavosti. Krajina nie je len územie na mape s jej riekami a pohoriami, ale aj s ľuďmi, vlastnou históriou a tradíciami, ktoré ju robia jedinečnou. Práve na to bol zameraný náš kvíz, aby oboznámil ostatných so Slovenskom ako takým, s jeho kultúrou a krásami akéhokoľvek druhu.

Na oplátku sme si my prezreli materiály iných škôl, dozvedeli sa množstvo nových informácii a zhodli sme sa na jednom - eTwinning nás všetkých presvedčil, že je dokonalou vzdelávacou platformou. Nielenže podporuje rozvoj technológii a poznania, ale zároveň nás aj učí spolupracovať a komunikovať v iných jazykoch, čím pomáha európskym školám a ich študentom neustále kráčať vpred.

Tešíme sa na ďalšie skúsenosti, ktoré vďaka eTwinningu nadobudneme.

Miriam Vasilová