Exkurzia Banská Bystrica – Nemecká

Vo štvrtok 29. augusta 2019 sme si pripomenuli 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP). Išlo o ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny proti okupácii nemeckej armády na slovenskom území.

„Začnite s vysťahovaním“. Táto veta z úst pplk. Jána Goliana bola pred 75. rokmi signálom pre pripravené vojenské, partizánske i organizačné a politické zložky na začatie ozbrojeného odporu proti nemeckým okupantom. Stalo sa tak 29. augusta 1944 v Banskej Bystrici a jej okolí.

18.9.2019 sme sa do Múzea SNP v Banskej Bystrici vybrali aj my, študenti 3. ročníka, aby sme spoznali nedávnu históriu nášho národa. Najskôr sme navštívili stálu expozíciu múzea, kde nám pani sprievodkyňa pútavou formou priblížila naše dejiny počas 20. storočia až po obdobie SNP. Potom sme sa presunuli na prízemie budovy, kde pri príležitosti 75. výročia SNP bola otvorená multimediálna výstava. V interaktívnej sekcii sme sa ocitli priamo vo vojnovom zákope a zistili sme, aké to bolo, keď sa skutočne bojovalo o prežitie. V rámci výstavy sme si pozreli vzácne archívne videozábery, vypočuli audio nahrávky so spomienkami priamych účastníkov a výpovede osobností, ktoré sa o Povstanie zaslúžili.

Druhý pamätník, ktorý sme navštívili, bola kultúrna pamiatka pamätník Nemecká. Po potlačení SNP sa nemecké jednotky v spolupráci s členmi Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) pomstili civilnému obyvateľstvu, ktoré pomáhalo v Povstaní. V Nemeckej, v bývalej vápenke, vraždenie prebiehalo v januári 1945, po strele do tyla skončilo v plameňoch vápennej pece do 900 osôb. Expozícia je v správe Múzea SNP.

Hoci Slovenské národné povstanie bolo napokon potlačené, predsa len bolo jedinečným dôkazom vôle a sily nášho národa vzdorovať zlu. Na toto hrdinstvo by sme nemali zabúdať. Malo by byť pre nás inšpiráciou, poučením i dôvodom na národné sebavedomie.

Fotogaléria